آیا رو سیاهی برای جوانی؟

در اقدامی عجیب درست پس از ایام تعطیلات که منتظر بودیم موج های جدید انتخاباتی آغاز شود.

صاف نیوز: سردار جوانی معاون سیاسی سپاه که گفته میشود از دوستان نزدیک یکی از کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ باشد.
اعلام کرده است که فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا به علت تخلف انتخاباتی از سمت خود کنار گذاشته شده است.
این اظهارات در حالی صورت گرفته است که پیش از این مشخص شده بود سردار سلامی در پاسخ به استعفای دکتر محمد حکم تودیع و معارفه را صادر نموده و با تعابیر بسیار درخشانی از ایشان یاد نموده است.

حال سوال اینجاست که سردار سلامی چگونه از یک فرد عزل شده با چنین تعابیر درخشانی یاد میکند؟

البته ابهامات و زمزمه هایی در میان فعالان رسانه شنیده میشود که آیا این اقدام سردار جوانی ارتباطی به پروژه یاس و پرونده عیسی شریفی دارد یا خیر؟ که به نظرم این دست اقدامات رسانه ای از جانب معاونت سیاسی طبعا موجب خواهد شد که چنین اخبار غیر مستندی اینطور نقل و نبات محافل خصوصی شوند.

از همه که بگذریم از تکذیبیه ی امروز کلام سردار جوانی توسط روابط عمومی قرارگاه خاتم الانبیا نیز نمی توان گذشت که نشان از یک پاردوکس و تخلف محرز قانونی است.

مخلص کلام اینکه اگر سردار جوانی اسنادی مبنی بر ادعای خود دارند حتما طی ۲۴ ساعت آینده جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند تا سیه روی شود هر آنکه در تو غش باشد.