از محمد می‌ترسید یا از ایده محمد؟

شخص محمد هیچ ترس و واهمه ای در دل ها ایجاد نمی‌کند، اما ایده محمد چرا، آری محمد نماد جریانی است که در راه است.

صاف نیوز: چندماه پیش بود که سعید محمد را در یک سخنرانی دیدم، به نسبت متوسط سنی سیاستمداران ایران، سنش کم و روحیه اش بالا بود، تمام وجودش لبریز بود از تغییر و تلاش برای بهبود وضعیت موجود در کشور، همان محمدی که در ریاست قرارگاه سازندگی هم به اتمام پروژه های نیمه تمام پرداخت و هم برای لب های تشنه ساکنان غیزانیه آب برد و برای سیل زدگان سیستانی سیل بند زد و خانه های خراب شده را آباد ساخت.
وقتی حرف زد متوجه شدم که محمد یک شخص نیست بلکه یک ایده است، ایده محمد مخالف حضور مادام العمر اشخاص بر مسندهای عمومی دولت است، ایده محمد مخالف رانت خواری و فساد است همانگونه که در هلدینگ یاس محکم دربرابر فساد چندهزار میلیاردی متهمین اصلی و حامیانشان ایستاد و هیچ تهدیدی او را به عقب نراند، ایده محمد یعنی اولویت آبادانی بر مصلحت سنجی، یعنی اعتماد به خلاقیت های جوانان دربرابر محافظه کاری پیرمردان.
ایده محمد یعنی نمایندگی عصیان جمعیتی عاصی از وضعیت مدیریتی که در دودهه گذشته هیچ تغییر قابل لمسی در آن رخ نداد جز عوض شدن نام ها، هرچند که در برخی موارد افراد به عنوان مستاجران نهاد دولت فقط به کوچ از نقطه ای به نقطه دیگر پرداختند، ایده محمد یعنی تغییر در عمیق ترین شکل ممکن، هم طولی و هم عرضی، ایده محمد یعنی اتمام لفت و ليس از جیب ملت به کام طبقه ای از مدیران همیشه عاشق خدمت و…
در این مدت پیوسته محمد را و فضای پیرامونی حامیان و مخالفینش را رصد کردم و برای من این نکته تامل برانگیز بود که از هر دوجناح عمده سیاسی در کشور برعلیه کاندیداتوری او موضع گیری های شدیدی رخ داده است.
این موضع گیری ها به من ثابت کرد که محمد موج ساز است و همین موج سازی باعث شده که بیژن زنگنه وزیر دولت اعتدالی حسن روحانی تا حمید رضا ترقی موتلفه اسلامی برعلیه اون موضع بگیرند، چرا که ایده محمد یعنی پایان این نام ها، چه بزرگ و چه سنگین.
دوستان شخص محمد هیچ ترس و واهمه ای در دل ها ایجاد نمی‌کند، اما ایده محمد چرا، آری محمد نماد جریانی است که در راه است…