رییس محترم صداوسیما،هنوز برای درگذشت آزاده نامداری پیام تسلیت نفرستاده اید؟!

مدیران سینما و تلویزیون دیرزمانی است عادت کرده اند،برای درگذشت افرادی که در این دو عرصه فعال بوده اند،پیام تسلیتی نوشته و ارسال کنند.گویا فردی را هم مسوول چنین کاری کرده اند!

صاف نیوز: مدیران سینما و تلویزیون دیرزمانی است عادت کرده اند،برای درگذشت افرادی که در این دو عرصه فعال بوده اند،پیام تسلیتی نوشته و ارسال کنند.گویا فردی را هم مسوول چنین کاری کرده اند!
آخرین پیام تسلیتی که مدیران تلویزیونی و سینمایی در رسانه ها منتشر کردند،برای فوت محمد ابوالحسنی تهیه کننده برنامه ها و فیلم های انیمیشنی بود.
دیروز کالبد بی جان آزاده نامداری مجری مشهور صداوسیما در خانه اش پیدا شد.مجری جوانی که بابت یک اشتباه تاوان سنگینی داد و جسم و جانش زیر بار فشار سنگین متلک های رسانه ای و غیر رسانه ای له شد!
به یاد نداریم بابت اشتباه یک فرد در سینما یا تلویزیون،این حجم از تیرهای زهرآلود تهمت های ناروا و متلک های بی پروا به سوی کسی پرتاب شده باشد!
آزاده نامداری،مانند بی پناهی غریب،گوشه ای نشست تا خودی و غیرخودی ضربات مهلک خویش را بر سر و صورت کبودش فرود آورند!
کمتر کسی جرات کرد دست یاری به سویش دراز کند،اگر هم کسی می خواست چنین کند از ترس روان کشان تهمت گو،دست یاری خویش را از نیام آستین بیرون نکشید.
معمولا وقتی چنین اتفاقاتی رخ می دهد،چپی ها کنار چپ ها می ایستند و راستی ها کنار راست ها،اما در قضیه زنده یاد آزاده نامداری،چپ و راست، از چپ و راست ضربات سهمگین و مهلک خود را بر پیکر نحیف این زن جوان و مجری کاربلد فرود آوردند تا از نفس بیفتد که افتاد.
آن گونه که در اخبار آمده و پزشکی قانونی گزارش داده،مرگ دردناک این مجری جوان طبیعی نبوده است.بی شک تمام آنانی که آگاهانه یا ناآگاهانه این موجود بی پناه را آماج تیرهای سمی تهمت و متلک های خویش کردند،در مرگ غیرطبیعی او مسوول هستند و مطمئنا در آن دنیا تاوان اش را به سختی پس خواهند داد.در محکمه الهی آزاده نامداری گریبان آنان را خواهد گرفت و درخواست اشد مجازات برای شان خواهد کرد.
برای درگذشت ناگهانی و دردآور آزاده نامداری،تاکنون فقط معاون سیما پیام تسلیت ارسال کرده است.
رییس محترم صداوسیما،شما حکم ریش سفید تلویزیون را داشته و علاوه بر مسوولیت اداری،تعهد پدری نیز در قبال همکاران تان را دارید.بی شک اولین موضع گیری و پیام تسلیت را باید شما برای خانواده آزاده نامداری می فرستادید. شما برای درگذشت مرحوم محمد ابولحسنی در طرفه العینی پیام تسلیت فرستادید،اما برای فقدان یک مجری جوان که سال ها مقابل دوربین تلویزیون رفت، هنوز پیامی ارسال نکرده اید،چرا؟!
وقتی شما پیامی ارسال نکنید،مدیران ریز و درشت تلویزیون هم از این مسوولیت شانه خالی کرده و به گونه ای رفتار می کنند که انگار آزاده نامداری وجود خارجی نداشته و اصلا پایش را به ساحت صداوسیما نگذاشته است!
اگر شما و مدیران دیگر پیام تسلیتی ارسال نکنید و خودتان یا نماینده تان در مراسم تدفین این مجری جوان حضور پیدا نکند،بی شک پیام تسلیت معاون سیما هم بی تاثیر بوده و تنها حکم برای خالی نبودن عریضه را خواهد شد.