وقتی یک خبرگزاری میخواهد کمر امید جوانان را بشکند!

کاری نکنید که بدنه جوانان انقلابی از شما رویگردان شوند.

خبرگزاری محترم فارس

شما که خودتان متن استعفای دکتر محمد از فرماندهی قرارگاه را منتشر کردید و شما خودتان تا دکتر محمد در قرارگاه بود ؛بیشترین پوشش خبری را برایشان داشتید و کلی فایل های صوتی و تصویری ایشان را از این خبرگزاری شنیدیم و دیدیم.

حال یک مرتبه و از قول معاون سیاسی سپاه و آن هم تیتر می زنید منفک شدن فرمانده قرارگاه خاتم به دلیل تخلف بوده است و طوری القاء کرده اید که انسان احساس می کند اقای محمد الان در زندان هست نه مشاور فرمانده کل سپاه.
طوری تیتر زده اید که دیگر حرفی برای رسانه های بیگانه باقی نگذاشته اید و وقتی فهوای صحبت آن معاون محترم سپاه را مشاهده می کنیم، همخوانی با تیتر شما ندارد، ایشان خواسته مصداقی به مخاطب بگوید که اگر سپاه حامی آقای محمد بود با کنار رفتن و منفک شدن ایشان از قرارگاه موافقت نمی کرد و حضور همزمان در فرماندهی قرارگاه و یکسری کمپین های انتخاباتی برای ایشان این اندازه برای سپاه برای دوری از سیاست مهم بود که پیش از موعد با رفتن ایشان موافقت کند تا احیانا دچار تخلف انتخاباتی و شائبه های دیگر نشود ولی شما طوری دیگری تیتر زده اید که او را متخلف عام معرفی نموده اید، این نمک نشناسی و ترکش خوردن بچه های خدوم انقلاب را از دست دوستان کجای دلمان بگذاریم.

نمی دانم شما دیگر از کجا برای تخریب خط می گیرید. اما گیرم که ایشان را از سیاست محروم کنید با خیل عظیم جوانان انقلابی و بسیجی که این روزها برای نجات کشورشان به دنبال گم شده ای چون ایشان می گردند، چه می کنید؟
چطور می خواهید در این کشور امید تولید کنید؟
چطور می خواهید در این کشور جوانان را درک نمایید؟
چگونه و با چه کسانی می خواهید دولت جوان انقلابی تشکیل دهید و به اوامر ولی امر عزیزتر از جانمان، در مشارکت حداکثری و پایان دادن به غصه ها، جامعه عمل بپوشید؟

من یک معلم هستم ولی کاری نکنید؛ همین اندک شور و شعوری که هست به یاس تبدیل شود و کاری نکنید جوانان از شما هم رویگردان شوند. خود دانید و فردای قیامت که با این مردم چه کرده اید و چه رسانده اید به آنها؟ ؟