چطور با دکتر سعید محمد ارتباط بگیریم؟

بهترین راه و پل ارتباطی با دکتر سعید محمد از طرق سایت است.

به گزارش پایگاه خبری صاف نیوز، دکتر سعید محمد که چندی پیش از سمت خود یعنی رئیس قرارگاه خاتم الانبیاء استعفا نموده و خیز به سوی ریاست جمهوری را با تمام قوا و پر انرژی شروع نموده است میتوان با گذاشتن دیدگاه خود در پایین این برگه از طریق همین سایت ارتباط برقرار کرد.

یا از طریق سایت خود دکتر سعید محمد به نشانی https://www.smohamad.ir