به گزارش پایگاه خبری صاف نیوز، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه ای در کانال تلگرام شخصی خود نوشت: ۳۵۰ روانشناس آمریکایی نامه ای منتشر کرده اند با این مضمون که “وضعیت روانی ترامپ به شکل خطرناکی رو به وخامت است”.
اما در کشور ما سیاست بازانی هستند که می گویند با وجود بی ثباتی شخصیت ترامپ و عهدشکنی او، دوباره برویم مذاکره کنیم.
راست گفته اند که “دیوانه چو دیوانه ببیند، خوشش آید”.
سند از این بزرگتر که آقای روحانی بگوید “دیگر کلاه سرمان نمی رود” و “کشورها مگر دیوانه اند با دولت عهدشکن آمریکا مذاکره کنند”، اما برخی مدعیان حمایت از او بگویند “دوباره برویم مذاکره کنیم”؟! آیا نباید اینها را نزد روانپزشک فرستاد و با قید فوریت، بستری کرد؟!