صاف نیوز: مردی سوار بر الاغش، در حالی که تکه ای علف تازه را با ریسمانی به سر چوبی بسته و آن را روبروی حیوان آویزان کرده، نشسته بود. حیوان بیچاره همانطور که به طمع خوردن علف، پیش می‌رفت و مرد را نیز جابجا می‌کرد.

مردم با دیدن این صحنه به هوش و درایت مرد احسنت می‌گفتند که ناگهان پیامبر (ص) را دیدند با خشم آنها را نظاره می‌کند.

پیامبر فریاد زد: ای مرد! آیا از خداوند حیا نمی‌کنی که مرکبت را فریب می‌دهی؟
مرد متعجب و شرمگین گفت: یا رسول خدا! این حیوان است و نمیفهمد.

پیامبر پاسخ داد: خداوند بر کسی که از مخلوقاتش با فریب بهره‌کشی کند، غضب خواهد کرد. حتی اگر آن حیوان باشد.
مرد سراسیمه به زیر آمد و گفت: ای پیامبر! چه کنم تا خداوند مرا عفو کند؟

رسول مهربان گفت: حیوان را آسوده بگذار، حقی را که بر ذمه تو دارد، با تیمار او ادا کن و آنگاه از او بهرمند شو.

نکته: اگر فریب یک حیوان نزد خداوند تا این حد و اندازه، کریه و بدمنظر است، پس تاوان فریب دادن ۲۳٬۶۳۶٬۶۵۲ ایرانی در سال ۹۶ و خندیدن به ریش آنها در این روزها چیست؟

منبع: کانال حمید رسایی