صاف نیوز – ح‌سین ق‌دیانی: دفاع از حقوق زن شعاری است که فمنیسم سر می‌دهد ولی نه‌عجب که تحققش ریشه کند در فتوای سیدی محاسن‌سپید که همان‌قدر روشنفکر است که روحانی است! آری! این همان خامنه‌ای است که پروین و فروغ را حتی از نسل جوان امروز به‌تر می‌شناسد و مکرر گفته که حافظ را و اساسا شعر را از مادرش؛ یک زن آموخته! هر زنی با هر گرایشی خواه هم‌سر خود حضرت آقا، خواه عفت مرعشی؛ خواه خانم راقم این سطور، خواه خانم محمد قوچانی؛ خواه دختر چادری راهی اربعین، خواه دختر مانتویی اعزامی به استادیوم؛ خواه فاطمه رجبی، خواه فائزه هاشمی، محال ممکن است این فتوا را تا اعماق وجود دوست نداشته باشد! این، سوپرگل جمالی و سرشار از عطوفت حضرت سیدعلی است تقدیم به همه‌ی مادران، زنان و دختران جامعه، به این شهادت که حوزه و حجره گاه می‌تواند مرجعی بسازد بسی زن‌دوست‌تر از کافه‌های روشنفکری! نه! این‌جا رهبر انقلاب مخالف اسلام عمل نکرده است، بل‌که در قامت یک #مجتهد که هم زمان نو و هم زبان نو را می‌شناسد، تصویری مطابق با اقتضائات و به‌روز از حکمی از احکام شرع ارائه کرده! و اسلام همین است؛ همین اندازه کارآمد و همین اندازه نوبه‌نو! روزی علی ناظر بر عرف جامعه، چندهمسری را بلامشکل می‌دانست و دگرروز سیدعلی و باز هم ناظر بر عرف جامعه، رسما فریاد می‌زند و فتوی می‌دهد که “خدا یکی، زن هم یکی!” و این هر دو، دین مبین اسلام است که این چنین دست ولی‌امر را باز می‌گذارد تا شرع روزگار همیشه در خدمت عقل روزگار باشد! من زن نیستم لیکن خوب می‌دانم الان زنان چه حس خوبی نسبت به خامنه‌ای دارند! خامنه‌ای البته در همه‌ی حوزه‌ها همین‌قدر روشن‌ضمیر و بصیر است! گیر از من و ماست که مدام چهره‌ی جلالی آقا را در بوق کرده‌ایم و جمالیات حضرت ماه را فراموش کرده‌ایم! کاش آن بالا عوض سازندگی لوگوی کیهان بود! و کاش هیچ مخاطبی برای این پست کامنت نگذارد که “چقدر لوس!” لوس‌ترش کنم به لجت؟! این متن را تقدیم می‌کنم به هم‌سر حضرت آقا با این شوی و شوهر روشنفکرش! شک نکن خوش‌بخت‌ترین زن روزگاری، اگر آقایت سیدعلی است؛ مظهر وفا به زن و عشق به زندگی…
#حسین_قدیانی

منبع: کانال نویسنده