صاف نیوز: یکی دو روز پیش که بنده یک داستان کوتاه چند خطی، در باب نماز جمعه تهران نگاشتم، جنجالی به پا شده، جمعی علم تکفیر بلند کرده که تو با نظام مشکل داری، و دسته ای دیگر دست به احکام شده که مگر نماز جمعه جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم و دادخواهی ستم دیده گان است؟ هر کس مشکل دارد دنده اش نرم، برود دادگاه. مگر نماز جمعه چاله میدان است؟! .

بنده خیلی اهل جدل نیستم، داستان نویس هستم و یک منتقد اجتماعی، ادعایی هم ندارم، فقط بگذارید شیوه مدیریت نماز جمعه حضرت امیرالمؤمنین را با وضعیت امروز مقایسه کنیم.

هنگامی حضرت از خیانت مالی ابن هرمه، مامور بازار اهواز مطلع شد، نامه ای به رفاعه، حاکم اهواز، نوشت و فرمود:

ای رفاعه! تا نامه ام به دستت رسید ابن هرمه را عزل کن، به زندان بینداز، آبرویش را ببر، و همه را باخبر کن که هرکسی از او شکایتی دارد، شکایت کند.

ای رفاعه! او را روز جمعه، از زندان خارج کن، و سی پنج ضربه شلاق بزن، پس هر کس از مسلمین از او شکایت کرد و شاهد آورد، شکایت را بپذیر و حق او را از اموال ابن هرمه بپرداز. فقط هنگام نماز، زنجیر از پایش باز کن، و پس از آن او را باز به زندان بیفکن. مبادا در این کار کوتاهی کنی که هلاک خواهی شد.

این عین متن نامه مولای ما علی است، همان که مثلا ما شیعیانش هستیم. او مراسم نماز جمعه را مثل ما نمی داند که مردم صم بکم بنشینند، خطیب بیاید نصیحتشان بکند و بعد بروند خانه قورمه سبزی شان را بخورند، نه، نماز جمعه برای علی .ع. محل رسیدگی به شکایت مردم از حاکمان فاسد است، فقط نماز گاه نیست، که دقیقا دادگاه است و همان جا در انظار عموم حکمش را هم اجرا می کند تا مردم، مراسم شلاق خورانِ مال مردم خوران را به تماشا بنشینند.

نماز جمعه علی، یک سویه نیست، مردم در آن فعال مایشا اند، نماز جمعه محل آگاهی حاکم از احوال مردم، از نزدیک و چهره به چهره است ، مکانی که از نرده و محافظ و حراست خبری نیست. محل رسیدگی به ستم دیده است.
و اخطار علی به حاکم اهواز، که اگر چنین نکنی، هلاک خواهی شد، اخطار به ما هم هست، که ای سیاستگذاران نماز جمعه، اگر نماز جمعه های شما چنین نباشد، در خطر هلاکت قرار دارید.

پس آقای مسئول و آقای امام جمعه ای که تا بحال آبروی مفسدی را در نماز جمعه نبرده ای چه آنکه ما برخی شان را صف اول نماز تکبیر گویان هم دیده ایم ، تو که دلت خوش است که نماز جمعه صرفا ترکیب دوخطبه و نماز است، مشکلتان را با علی حل کنید و دست از ما بکشید.

#سلمان_کدیور

منبع: کانال نویسنده