صاف نیوز: آنجلا مركل در سي‌امين سالگرد فرو ريختن ديوار برلين و اتحاد اين كشور «راست‌گرايي افراطي» در آلمان و اروپا را تهديدي جدي و فزاينده خواند. او كه در كليساي اتحاد برلين سخن مي‌گفت، افزود: البته هيج ديواري آنقدر بلند نيست كه نتوان آن را پايين آورد. مركل تاكيد كرد، امروز ديگر براي مردم ما هيچ عذري در حفاظت از آزادي و دموكراسي پذيرفته نيست. اين در حالي بود كه «فرانك والتر اشتاين ماير» رييس‌جمهور آلمان نيز با اشاره به تهديد رو به رشد راست‌گرايي افراطي در آلمان و اروپا گفت: امروز ليبرال دموكراسي در اين كشور به چالش كشيده شده و به زير سوال رفته است. چالشي كه با شكست‌هاي پي در پي احزاب بزرگ آلماني از حزب كوچك و تازه تاسيس راست افراطي در اين كشور به نام حزب آلترناتيو براي آلمان (AFD) از سال ٢٠١٤ ميلادي آغاز و در انتخابات ايالتي به ويژه شكست سنگين آنان در انتخابات اخير ٢٠١٩ در ايالت تورينگن به اوج خود رسيد. اين حجم فزاينده نگراني رهبران آلمان از قوت‌يابي رو به گسترش حزب راست افراطي آلترناتيو (AFD) بي‌سبب نيست. هم اينك تبديل شدن اين حزب به دومين حزب قدرتمند در ايالت تورينگن و بالا‌تر قرار گرفتن آن از دو حزب بزرگ و سنتي حزب دموكرات مسيحي (CDU) و حزب سوسيال دموكراتيك (SPD) عملا وحشت و نگراني عميقي را متوجه مردم و احزاب بزرگ اين كشور كرده است. در ايالت تورينگن حزب چپ موسوم به (Link) با ٢٨ درصد اول و حزب AFd با ٢٤ درصد آرا دوم و دو حزب دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات با بيش از ١٥٠ سال سابقه سياسي به ترتيب با ٢٢ و ٨ درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. اين درحالي است كه سازمان امنيت آلمان نيز در گزارش سالانه خود (٢٠١٩) رشد راست‌گرايي فزاينده طي سال جاري را «اعجاب‌آور» خواند.

«توماس هالدن ونگ»

رييس سازمان امنيت داخلي آلمان طي گزارش خود افزود: رشد راست‌گرايي در سال ٢٠١٩ ميلادي نسبت به سال ٢٠١٨ ميلادي بسيار تهديدآميزتر و بي‌سابقه است. بدين‌ترتيب در صورتي كه آينده سياسي آلمان بيش از پيش در دستان راستگرايان افراطي قرار گيرد، جغرافيايي سياسي در اروپا به ويژه آلمان شاهد دگرگوني‌هاي بسيار بزرگي خواهد بود. چرخش‌هايي كه با تاثير و الهام گرفتن از امريكاي ترامپ و اصرار بوريس جانسون در خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) مي‌تواند سرنوشت سياسي جهان را نيز دگرگون كند.

منبع: اعتماد