‍‍صاف نیوز: رویترز گزارش داد؛ دادگاه عالی هند روز جمعه راهی را پیش روی آرسلورمیتال (ArcelorMittal) برای دستیابی به اسار استیل (Essar Steel) که ورشکست شده بود، قرار داد. این اتفاق به دنبال تلاشی قانونی که بیش از ۲ سال در دادگاه های متعدد به طول انجامید، رخ داد.

سخنگوی آرسلورمیتال گفت: آرسلورمیتال از این قضاوت و تایید طرح قطعنامه خود خوشحال است و بزودی مشتاقانه منتظر بسته شدن معامله تملک (ادغام افقی) است.

بالاترین دادگاه هند گفت: با این حکم که پیشینه مثبتی برای حل سایر موارد مشابه ورشکستگی و سرعت بخشیدن به آن محسوب می شود، به وام دهندگان کمک می کند. بدین ترتیب که طلبکاران عملیاتی نمی توانند به طور همسو با طلبکاران مالی یک شرکت ورشکسته تلقی شوند.

بانک ها در اوایل سال جاری پس از صدور حکم دادگاه استیناف، ادعای طلبکاران عملیاتی اسار را با مطالبات وام دهندگان متصل کردند.

پیش از آن کمیته اصلی بانکداران، به دنبال تصویب یک طرح قطعنامه بود تا طلبکاران مالی ۹۰ درصد مطالبات خود را دریافت کنند و در مقایسه طلبکاران عملیاتی با بیش از ۱۰ میلیون روپیه (۱۴۰ هزار دلار آمریکا) فقط ۲۰٫۵ درصد از مطالبات خود را دریافت می نمایند.

با این حال این مورد توسط دادگاه استیناف لغو شد و این دادگاه تصمیم گرفت که بانک ها ۶۰٫۷ درصد از مطالبات را دریافت کرده و طلبکاران عملیاتی بیش از ۱۰ میلیون روپیه نیز ۵۹٫۶ درصد را مطالبه نمایند. اما دیوان عالی کشور حکم داد که دادگاه استیناف نمی تواند در تصمیمات کیته اصلی طلبکاران و در فرایندهای حل اختلاف دخالت نماید.

اسار استیل با بدهی های بانکی به ارزش معادل ۵۰۰ میلیارد روپیه (۷ میلیارد دلار) جزو دوازده شرکت بزرگ فولادی و سایر شرکت های زیرساختی هند است که به دلیل قصور در پرداخت بدهی ها در سال ۲۰۱۷ به دادگاه ورشکستگی هند ارجاع شد.

این حکم دستگاه قضا یک تاخیر بزرگ برای بانک های هندی محسوب می شود که با پرداخت وام ها و تسهیلات بد به ارزش ۱۴۰ میلیارد دلار شدیدا درگیر هستند.
منبع: کانال نویسنده