اکبر شهیدی: این یازدهم آذر از آن روزهای مقدس تقویم است و پاییز با وجود همین برگ‌های خشک مقرنس است که قابل تکریم است! امروز ۱۱ آذر؛ هم سال‌گرد شهادت کوچک جنگلی است و هم سال‌روز ولادت آل‌احمد که الحق ریش فقط ریش میرزا، سیبیل فقط سیبیل جلال! جفت‌شان جگر داشتند این هوا و جفت‌شان مرد بودند و جفت‌شان در اوج محبوبیت، مظهر مظلومیت، تنهایی و غربت بودند و جفت‌شان رها بودند و جفت‌شان در وهله‌ی اول از خودشان رها بودند! شگفتا! هم میرزا کپی برابر اصل جنگل بود و هم جلال عین طالقان! میرزاکوچک خود جنگل است؛ به همان انبوهی، به همان عظمت، به همان هیبت، به همان ازدحام، به همان شلوغی، به همان تنهایی و حتی به همان بی‌سری! با وجود این همه اره‌ی بی‌رحم، کدام جنگل، سر دارد که #سردار_جنگل دومی‌اش باشد؟! آل‌احمد نیز به شکل غریبی شبیه اورازان است؛ روستایی پای کوه‌های طالقان، پر از خط، خط‌کشی، ضلع، نامنعطف، سخت و حتی می‌خواهم بگویم بی‌اعصاب! آنقدری طالقان رفته‌ام که در وصف آن همه سلسله‌جبال اخمالو و آن همه یال‌های عجول، مرتکب اشتباه نشوم! و مگر جز این‌ها بود مرحوم جلال؟! دمی درنگ کن در عکس‌هایش! آن همه خط و خطوط آن صورت تکیده‌ی رنجور سیبیلو، انصافا بهترین نقشه‌ی گلیرد و گلینک و اورازان و اصلا بگو کل طالقان نیست؟! کاش می‌شد این روزها میرزا و جلال در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند و زبان ایرانیان در بهارستان می‌شدند! کاش زحمت‌کشیده‌های برای ملت، وکیل ما مردم می‌شدند، نه دله‌های عکس با آن زن بور چشم‌آبی! چه عکس روی مخی! سلفی حقارت! انگارنه‌انگار که ما اسوه‌هایی داریم به قدم مبارز میرزا و قلم مبارک جلال! عناصر باهویتی که از فرط حریت به قهرمانان افسانه‌های خیالی شبیه شده‌اند! گویی برآمده از شعر شاعری شوریده‌دل بودند لیکن نه! هم کوچک جنگلی واقعیت داشت، هم آل‌احمد حقیقت! رزم تا حد مرگ! جنگ در خط‌مقدم جدال با نفس! و زخم‌خوری از خودی! هنوز هم آتش به دلم می‌زند آن سکانس کوچک جنگلی که پیرزن عاصی، دیواری کوتاه‌تر از دیوا میرزا پیدا نکرده بود! جلال هم با وجود آن همه تاختن، کتک‌خور ملسی داشت و هنوز هم غرب‌زده‌ها نان فحاشی به آل‌احمد را می‌خورند! جلال را بزن و گندگی کن! همان که #خسی_در_میقات را در قلل بلندمرتبه‌ی توبه نوشت: “بزرگترین غبن این سال‌های بی‌نمازی از دست دادن صبح‌ها بوده؛ با بویش، با لطافت سرمایش، با رفت و آمد چالاک مردم. پیش از آفتاب که برمی‌خیزی، انگار پیش از خلقت برخاسته‌ای!” دلم نمازی می‌خواهد به امامت میرزا ولی تنها با این شرط که مکبرش جلال باشد…