صاف نیوز: خبرنگاری که در تحریریه «ایران» دنیایی پرخاطره ساخت.
فرهمند شخصیتی احترام برانگیز داشت چون رفتار، افکار و قلم او زلال و بی آلایش بود و رنگی از اخلاق‌مداری و انساندوستی را داشت
فرهمند نامی فراموش نشدنی در دفتر خاطرات خانواده‌ «ایران» است به این دلیل واضح که او سالها بود با نوشتار و گفتار خود بویژه در برهه بیماری مشق بردباری برابر ناملایمات را به انسان‌های رنجور و ناامید میآموخت
او بارها غول سرطان را ناکام گذاشت و چقدر پدر و مادر صبور و همکاران وفادارش از آزمون موفق او در سفر پررنج بیماری به شوق آمده بودند غافل از اینکه دست تقدیر سرنوشت دیگری برای دختر شاد روزنامه ایران رقم زده است