صاف نیوز: نیروهای مسلح ترکیه و ارتش ملی سوریه در راستای عملیات چشمه صلح در شمال سوریه، روستاهای تل فندر و الیابسه در غرب تل ابیض را از وجود تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ پاکسازی کردند.

نیروهای مسلح ترکیه این مناطقه را با همکاری ارتش ملی سوریه پاکسازی کرده اند.

ارتش ملی سوریه در حال اتخاذ تدابیر امنیتی لازم در این دو روستا است.

لازم به ذکر است عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شرق فرات در ۹ اکتبر با هدف جلوگیری از ایجاد کریدور تروریستی در مرز جنوبی کشور و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه آغاز شد.

عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه مطابق با قوانین بین‌المللی و بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت این نهاد درباره مبارزه با تروریسم انجام می‌شود.