به گزارش پایگاه خبری صاف نیوز، سیدرضا اورنگ تحلیلگر سینما، منتقد و فعال رسانه ای در کانال تلگرام شخصی خود نوشت:ملانصرالدین:سریال «زمین گرم» ما را یاد نفرینی می اندازد که برخی از پیرزنان ستم کشیده یا بدی چشیده از ته دل بر زبان می راندند :«به زمین گرم بخوری انشاءالله!»
«زمین گرم» مصداق همان نفرین است و همه را به زمین گرم زده و می زند!این نفرینی است که صداوسیما در حق مخاطبان روا داشته!
ما هرچه توان خویش را جمع کرده و اراده خود را سر و سامان دادیم تا خویش را مجبور کنیم دقایقی به دیدن «زمین گرم» بنشینیم،نشد که نشد!وقتی هم صبر ایوب پیدا می کردیم و خود را به پایه میز تلویزیون می بستیم،آهنگ گوشخراش و آزار دهنده این سریال،دست به گوش ما را فراری می داد!اما خوشبختانه رییس سازمان تبلیغات،نه تنها اراده ای قوی و همتی والا داشت و با فراغ بال و آزادی خیال به تماشای دستپخت نچسب تلویزیون نشست،بلکه در عین ناباوری و شجاعت تمام از «زمین گرم»،به گرمی تعریف کرد و آن را ستود!ما در برابر این اراده سر تسلیم فرود آورده و به وی،نه صد،بلکه هزاران آفرین می گوییم!
منبع: @nasrodinmolla