به گزارش پایگاه خبری صاف نیوز، سیدرضا اورنگ تحلیلگر سینما، منتقد و فعال رسانه ای در کانال تلگرام شخصی خود نوشت: تمام زندگي را در آرزوي رسيدن به محبوبي كه روزي خواهد آمد، زير پاگذاشته و همه چيز را بر خود حرام كرده بود. نه سفر مي‌رفت و نه در حضر آرامش مي‌يافت. روحي سرگردان بود كه در عالم امكان خود را به در و ديوار مي‌كوبيد. جز آرزويي كه در سر داشت، خيال خام ديگري در ذهن نمي‌پروراند. گويي روز ازل محبوب‌اش را به او نشان داده و گفته بودند، در جهان فاني در انتظارش بمان كه روزي خواهد آمد و به پاس شكيبايي جانانه‌ات، طعم شيرين پايان انتظار را خواهي چشيد.
روزي كه در انتظارش بود آمد، سر از پا نمي‌شناخت. مي‌دانست كه خودش است، اشتباه نمي‌كرد، اما جرأت نزديك شدن نداشت. دلش مي‌خواست جلو برود و بگويد اين منم عاشقي كه از روز ازل در انتظار وصال توست، اما پايش با او همراهي نكرد. روزگار پس از سال‌هاي طولاني داشت به كام‌ دل‌اش مي‌شد، اما نه، بازي روزگار سرنوشت ديگري براي او رقم زده بود. روزي خود را راضي كرد جلو رفته و از عشق خویش به معشوق ديرين بگويد،اما صحنه‌اي ديد كه زانوانش شل شد و بر زمین افتاد. محبوب‌اش را در قامت مادري ديد كه دو فرزند،دست در دست او را همراهي مي‌كردند. دنيا مقابل چشم‌ او تيره و تار شد و برزخي پيش روي‌اش عيان.
يك لحظه تمام عمر خود را بر فنا ديد، اما از زمين بلند شد، پیشانی شكر بر زمین زد که خداوند رحمان سرانجام بعد از چشم انتظاری های بسیار محبوب‌ ازلی اش را در اين دنيا به او نشان داد.
سیدرضا اورنگ
منبع: @nasrodinmolla