September 23,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

صدای ایران فاتح

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

 حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

کیانوش جهانپور در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

سخنرانی محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

 حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

سخنرانی سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

 منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

 سخنرانی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها

 

آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور مجازی روحانی

 

 منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران