March 24,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

SafNews Agency

تصاویر / برف زمستانی در« بهار » همدان

صاف نیوز: بارش برف بهاری که از بامداد چهارمین روز از بهار ۹۹ در همدان شدت گرفته است، چهره این شهر را کاملا سپیدپوش کرد.

برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان
برف زمستانی در« بهار » همدان