August 14,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

صدای ایران فاتح

تصاویر / پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»

صاف نیوز: سواحل خلیج فارس زیستگاه پرندگانی چون پلیکان، اگرت، حواصیل و غیره است که هر ساله در پاییز به این زیستگاه‌ها مهاجرت می کنند.

پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»
پرندگان مهاجرِ «خلیج فارس»