August 14,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

صدای ایران فاتح

پمپ بنزین ها ساعاتی قبل از اصلاح نرخ بنزین+عکس

دولت با انتشار یک اطلاعیه رسمی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، قیمت بنزین را اصلاح و نظام سهمیه بندی را از بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه بار دیگر برقرار کرد.
تصاویر زیر از شهرهای همدان و تبریز ساعتی پیش از اعلام رسمی اصلاح قیمت بنزین تهیه شده است.

 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز
 • اصلاح نرخ بنزین وگازوئیل - تبریز