صاف نیوز: قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی در غرفه های تره بار به شرح زیر است: