صاف نیوز: انتشار تصوير نامه‌اي كه نشان مي‌دهد عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست با طرح انتقال آب از درياي خزر به سمنان موافقت كرده است ظرف چهار روز گذشته با واكنش‌هاي تند كارشناسان، شماري از نمايندگان مجلس و برخي مسوولان اجرايي كشور روبرو شده است. البته مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني اين سازمان در مصاحبه‌اي توضيح داده كه اين موافقت به صورت «مشروط» بوده است و در صورت اجرا نشدن ضوابط محيط زيستي در هر مرحله‌اي از اجرا متوقف خواهد شد.

تجريشي در اظهارنظري جداگانه ديروز در پاسخ به اين پرسش كه آيا راه‌حل‌هاي جايگزين و به‌صرفه‌تري براي جبران كمبود آب در نقاط خشك كشور وجود ندارد، به ايسنا توضيح داد: «تمام اين سوال‌ها را ما پيش از موافقت با انتقال از وزارت نيرو به عنوان متولي آب در كشور پرسيده‌ايم و وزارت نيرو به ‌صراحت به ما پاسخ داد كه تمام راه‌حل‌هاي جايگزين را بررسي كرده است اما هيچ راهكاري به جز انتقال آب از درياي خزر وجود ندارد بنابراين محيط زيست نمي‌تواند اصرار كند كه وزارت نيرو راه ديگري را انتخاب كند.» در همين حال منتقدان همچنان از اين توضيحات قانع نشده‌اند و طرح استيضاح وزير نيرو هم در انتقاد از اين تصميم به هيات رييسه مجلس ارايه شد. اما ديروز رضا اردكانيان در حاشيه جلسه هيات دولت به صراحت اعلام كرد كه در وضعيت طرح انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي ايران تغييري حاصل نشده است. وزير نيرو خبر داد كه سازمان حفاظت محيط زيست خواستار مطالعه جديد و بررسي دوباره اين طرح شده است. اردكانيان با بيان اينكه سازمان حفاظت از محيط زيست درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان خواستار مطالعات و اطلاعات جديد شده است به گزارش ايرنا، اردكانيان گفت: «اتفاقي كه اين روزها درباره اين طرح افتاده نه موافقت اصولي با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتي اعلام بررسي مجدد هم مطرح نشده است؛ بلكه جلسه‌اي با حضور معاونان سازمان محيط زيست و سه مديركل محيط زيست استان مازندان و سمنان و يك مديركل وزارت نيرو تشكيل شده است. در اين جلسه يك سري اطلاعات و مطالعات جديد درخواست شده است تا اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد.» وزير نيرو تاكيد كرده كه «طرح همچنان در مرحله‌اي است كه پيش‌تر هم بوده و اين همه ماجراست.»

اردكانيان درباره اين طرح توضيح داد: «طبق قانون طرح‌هاي منابع آب به خصوص طرح‌هاي بزرگ در مرحله نخست نيازمند تخصيص اوليه است و اين تخصيص يك موافقت اوليه محسوب مي‌شود كه از سوي وزارت نيرو انجام مي‌گيرد. اين موافقت اوليه به طور عمده بر مبناي نياز است به اين معنا كه مطالعاتي انجام و بر اساس نيازها يك موافقت اوليه صادر مي‌شود. بعد از اين مرحله، آغاز مسووليت قانوني سازمان حفاظت است تا بررسي كند و مجوز زيست محيطي بدهد و بعد از اينكه اين اتفاق رخ داد باز وزارت نيرو بايد تخيصص اوليه خود را تبديل به مجوز نهايي كرده و سپس مراحل بعد دنبال شود؛ البته اين را بايد دانست كه اين سه مرحله موازي هم هستند و در عرض هم نيستند، بلكه در طول هم اتفاق مي‌افتند.» او با اشاره به اينكه انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي سال ۱۳۹۱ مجوز اوليه گرفته بوده، گفت: «بعد از آن سازمان حفاظت محيط زيست طبق قانون بايد بررسي‌ها را انجام مي‌داد يا مجوز زيست محيطي صادر مي‌شد، يا اعلام مخالفت مي‌كردند يا مجوز مشروط داده مي‌شد. در اين زمينه تا سال ۹۶ هيچ سابقه‌اي وجود ندارد؛ در سال ۹۶ يك مجوز مشروط داده شد اما چون شرط اين مجوز عملي نبود، دوباره در سال ۹۷ يك مجوز مشروط ديگر داده شد كه آن هم عملي نبود. تاكيد دولت، رييس‌جمهوري و معاون اول و وزيران اين است كه در اجراي طرح‌ها همه ملاحظات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته شود؛ غير از اين هم نخواهد بود. همچنان كه سال گذشته در جلسه‌اي با نمايندگان اين چارچوب براي آنها توضيح داده شد.» اردكانيان همچنين وعده داد كه درباره اين طرح با نمايندگان مجلس گفت‌وگو خواهد كرد و توضيحات لازم را به آنها ارايه مي‌كند. توضيحات وزير نيرو گوياي اين نكته است كه مجوز مشروط سازمان حفاظت محيط زيست در سال ۹۷ براي طرح انتقال آب خزر به سمنان قابليت اجرايي ندارد و به عبارتي مي‌توان گفت كه اين شروط از نظر وزارت نيرو به معناي ناممكن بودن اجراي آن است. حالا بايد ديد كه سازمان حفاظت محيط زيست از شروط سال ۹۷ عقب‌نشيني كرده و شروط خفيف‌تري گذاشته يا همان شروط سال گذشته در جلسات كارشناسي باپرجا مانده است.

در همين حال معاون وزير جهاد كشاورزي هم در سخناني از طرح انتقال آب از خزر به سمنان انتقاد كرد. عباس كشاورز گفته است: «در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ مي‌خواستند كه آب خزر را به درياچه اروميه منتقل كنند. همزمان نشست‌هايي با انجمن علوم آبياري امريكا برگزار شد كه در اين نشست‌ها گفتند ۲۰ سال است متوجه شده‌ايم انتقال آب بين حوضه‌اي بزرگ‌ترين اشتباه ما بود.» به گزارش ايسنا، كشاورز با اشاره به اينكه امريكا در زمينه انتقال آب بين حوضه‌اي تجربه‌هاي بسياري دارد، تصريح كرد: رييس اين انجمن گفت كه ۲۰ سال است كه فهميده‌ايم كه اين كار بزرگ‌ترين اشتباه ما بوده است. پس از نشست‌ها و بررسي‌هاي فراوان با انتقال آب خزر به درياچه اروميه مخالفت كرديم البته نه به اين دليل كه دنبال احيا درياچه اروميه نبوديم، بلكه به خاطر اينكه متوجه ابعاد موضوع شديم. به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي، انتقال آب بين حوضه‌اي به جز مصرف شرب بايد ممنوع شود، البته درباره مصرف شرب هم انتقال آب اولين راه‌حل نيست.


رضا اردكانيان: «اتفاقي كه اين روزها درباره اين طرح افتاده نه موافقت اصولي با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتي اعلام بررسي مجدد هم مطرح نشده است؛ بلكه جلسه‌اي با حضور معاونان سازمان محيط زيست و سه مديركل محيط زيست استان مازندان و سمنان و يك مديركل وزارت نيرو تشكيل شده است. در اين جلسه يك سري اطلاعات و مطالعات جديد درخواست شده است تا اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد.»