صاف نیوز: افشای ارتباط مدیرسایت عماریون با آمدنیوز در توسط روح الله زم در اولین اعتراف تلویزیونی به بحث داغ کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل شد.

در حالی که شماری از کاربران نزدیک به اصلاح طلبان با آب و تاب ماجرای جاسوسی محمدحسین رستمی مدیر عماریون را منعکس کردند و حتی سوابق فعالیت او در سایت های اصولگرا مثل رجانیوز و صراط علیه ظریف و برجام یا ارادت ورزی اش به حسین شریعتمداری کیهان را یادآوری کردند، برخی دیگر از کاربران به زبان هشدار گفتند که استقبال از این اتفاق در آنتن جام جم به معنی مهر تایید زدن بر اعتراف تلویزیونی است و در این صورت محافل اصلاح طلب و منتقد باید خود را برای پذیرش مشروعیت اعترافات بعدی روح الله زم مقابل دوربین تلویزیون که احتمالا دامن افرادی خارج از جریان اصولگرا را می گیرد، آماده کنند. سرگذشت امثال رستمی که زمانی در صف مدعیان «انقلابی ناب» قرار داشتند را برخی از عقلای اصولگرا پیش بینی می کردند و بارها تاکید کرده بودند که بیشترین ضربه را بر نظام افراد احساسی و دو آتشه وارد میکنند.