صاف نیوز: جواد جبله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، اظهار داشت: در خصوص جریانات و آغتشاشات اخیر در کشور و شهرستان ملارد ضمن محکومیت آن، قطع به یقین این افراد مردم نبودند و افرادی آشوبگر و اخلالگر نظم عمومی بودند که هیچ توجهی نیز به دستاوردهای انقلاب و نظام نداشتند.

وی افزود: این افراد وابسته و فریب خورده عوامل بیگانه بودند و از بیرون هدایت می‌شوند و طبق مشاهدات شخصی در بدو حضور در میدان شعارهای هنجارشکنانه به گوش می‌رسید و در خصوص گرانی و افزایش قیمت بنزین نبود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد بیان داشت: این موضوعات حکایت از آن دارد که این جریانات کاملا برنامه ریزی شده بود و هدفشان نیز اخلال و تخریب اموال عمومی و شخصی بود.

جبله تصریح کرد: اقدامات خوبی در شهرستان ملارد انجام شد و سرشاخه‌های اغتشاشات شناسایی شده و بعضی از لیدرها دستگیر شدند و ضاربان شهدای امنیت هم تحت پیگرد هستند و اگر خبر قطعی در این خصوص به دست رسد، اعلام خواهد شد.